Organisatie

TIBN (Technisch Installatiebureau Nederland) is opgericht in 1973 en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een middelgrote technisch dienstverlener. Continuïteit en het ontwikkelen van de organisatie zijn aspecten die voorop staan binnen ons MKB-familiebedrijf.

ONZE KERNWAARDEN

Integer
Klantgericht
Professioneel
Flexibiliteit  

Missie

TIBN wil bijdragen aan een gezonde werk- en leeromgeving.

Visie

Medewerkers vormen een belangrijke spil in het succes van ons bedrijf. Zelfstandigheid, professionaliteit, verantwoordelijkheid, ondernemerschap en kennisniveau vormen hierbij de basis om installaties te ontwerpen, te realiseren en te beheren. Dit alles om bij te dragen aan een gezonde werk- en leeromgeving.

Vijf pijlers

Bij TIBN handelt elke medewerker vanuit vijf pijlers:

  • Focus op de eindgebruiker;
  • Heldere communicatie;
  • Ongehinderde continuering van de gemaakte afspraken;
  • Procesmatige aanpak;
  • Buiten de kaders kijken.

Organisatie

TIBN (Technisch Installatiebureau Nederland) is opgericht in 1973 en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een middelgrote technisch dienstverlener. Continuïteit en het ontwikkelen van de organisatie zijn aspecten die voorop staan binnen ons MKB-familiebedrijf.

ONZE KERNWAARDEN

Integer  
Klantgericht  
Professioneel  
Flexibiliteit  

Missie

TIBN wil bijdragen aan een gezonde werk- en leeromgeving.

Visie

Medewerkers vormen een belangrijke spil in het succes van ons bedrijf. Zelfstandigheid, professionaliteit, verantwoordelijkheid, ondernemerschap en kennisniveau vormen hierbij de basis om installaties te ontwerpen, te realiseren en te beheren. Dit alles om bij te dragen aan een gezonde werk- en leeromgeving.

Vijf pijlers

Bij TIBN handelt elke medewerker vanuit vijf pijlers:

  • Focus op de eindgebruiker;
  • Heldere communicatie;
  • Ongehinderde continuering van de gemaakte afspraken;
  • Procesmatige aanpak;
  • Buiten de kaders kijken.