Optimaal binnenklimaat

Goed functionerende technische installaties zijn een voorwaarde voor een optimaal binnenklimaat. En dus ook voor maximale prestaties van uw medewerkers. Het verrichten van preventief en goed onderhoud aan uw installaties en het correct inregelen daarvan zorgt voor een lager ziekteverzuim een betere werkomgeving voor uw medewerkers en een lager energieverbruik. En, niet onbelangrijk, een verhoging van de levensduur van de installatieonderdelen.

ONZE KERNWAARDEN

Integer
Klantgericht
Professioneel
Flexibiliteit  

Energieanalyse en energiemonitoring

TIBN kan voor u een analyse maken van het energieverbruik en een advies geven welke maatregelen u kunt nemen om het energieverbruik te verlagen. Wij kunnen voor u duurzame installatie-oplossingen ontwerpen, realiseren en installeren. Ondersteuning door TIBN bij subsidieaanvragen maakt onderdeel uit van ons werk. Het ontwerpen en realiseren van warmte- en koudeopslag (WKO)-installaties, warmtepompen, pelletketels en zonneboilers behoren tot onze dagelijkse activiteiten. TIBN kan uw installaties, met behulp van monitoringsoftware, 24 uur per dag / 7 dagen per week monitoren. Dit met het uiteindelijke doel om de installaties zo efficiënt en optimaal mogelijk te laten functioneren.

Duurzaamheidscertificaten en -labels

TIBN is bekend met duurzaamheidscertificaten zoals BREEAM-NL en LEED. BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) is een belangrijk duurzaamheidslabel. TIBN helpt u graag om de certificaten van BREEAM-NL en LEED te behalen. Met het oog op 2023 moeten alle verhuurde gebouwen verbeterde energielabels C of hoger hebben. TIBN heeft de kennis en vaardigheden in huis om u hierbij van dienst te zijn.

Optimaal binnenklimaat

Goed functionerende technische installaties zijn een voorwaarde voor een optimaal binnenklimaat. En dus ook voor maximale prestaties van uw medewerkers. Het verrichten van preventief en goed onderhoud aan uw installaties en het correct inregelen daarvan zorgt voor een lager ziekteverzuim een betere werkomgeving voor uw medewerkers en een lager energieverbruik. En, niet onbelangrijk, een verhoging van de levensduur van de installatieonderdelen.

ONZE KERNWAARDEN

Integer  
Klantgericht  
Professioneel  
Flexibiliteit  

Energieanalyse en energiemonitoring

TIBN kan voor u een analyse maken van het energieverbruik en een advies geven welke maatregelen u kunt nemen om het energieverbruik te verlagen. Wij kunnen voor u duurzame installatie-oplossingen ontwerpen, realiseren en installeren. Ondersteuning door TIBN bij subsidieaanvragen maakt onderdeel uit van ons werk. Het ontwerpen en realiseren van warmte- en koudeopslag (WKO)-installaties, warmtepompen, pelletketels en zonneboilers behoren tot onze dagelijkse activiteiten. TIBN kan uw installaties, met behulp van monitoringsoftware, 24 uur per dag / 7 dagen per week monitoren. Dit met het uiteindelijke doel om de installaties zo efficiënt en optimaal mogelijk te laten functioneren.

Duurzaamheidscertificaten en -labels

TIBN is bekend met duurzaamheidscertificaten zoals BREEAM-NL en LEED. BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) is een belangrijk duurzaamheidslabel. TIBN helpt u graag om de certificaten van BREEAM-NL en LEED te behalen. Met het oog op 2023 moeten alle verhuurde gebouwen verbeterde energielabels C of hoger hebben. TIBN heeft de kennis en vaardigheden in huis om u hierbij van dienst te zijn.